Something went wrong, please contact us!

Your Cart

Subtotal:

所有订单均享免运费

所有订单均享免运费

 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Z60 Humidor (50 - 60 Cigars)

​季诺Z60雪茄保湿盒 (50 - 60 Cigars)

常规价格
US$620.00
优惠价格
US$620.00
常规价格
售罄
单价
单价 
税金(包含)。

季诺Z60雪茄保湿盒配有自动调节加湿系统,可确保70-72%的最佳湿度条件. 内部选用无味的优质奥古曼木材,可防止雪茄吸收任何来自外部的异味.

容量:50 – 60支雪茄
重量: 2.5 公斤
尺寸:310 x 230 x 118厘米
2种颜色可供选择:天然橡木、黑橡木
Read more...

简体中文