Something went wrong, please contact us!

Your Cart

Subtotal:

所有订单均享免运费

所有订单均享免运费

  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)
  • 将图片加载到图库查看器,Montecristo Edmundos (2011 Vintage)

蒙特克里斯托 大艾蒙多 2011陈年

常规价格
US$1,380.00
优惠价格
US$1,380.00
常规价格
售罄
单价
单价 
税金(包含)。

这款蒙特克里斯托出奇地温和,拥有其家族所有特征,调配大师使用了有苦味和甜味的含糖里格路烟叶和中塞科烟叶。它以亚历山大·大仲马的小说《基督山伯爵》中扮演的埃德蒙多·但丁而命名,展现了小说里同名者的品质:恒久、优雅、风味多样;适合搭配咖啡或含咖啡酒的鸡尾酒。

规格: Edmundo (罗布图型)

尺寸: 5⅜" x 52 RG

浓度: Medium

品享时长 : 45 分钟

Read more...

简体中文